donderdag 7 september 2017

atelier is Rijksmonument

Voormalig​ ​glasatelier​ ​van​ ​de​ ​Fa.Nicolas​ ​is​ ​vanaf​ ​heden​ ​een​ ​Rijksmonument

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te weten het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten het glasatelier, gelegen aan de Wilhelminasingel, en verbonden aan het woonhuis van de Fam. Nicolas aan de St. Jansstraat in Roermond te beschermen en het hele complex aan te merken als Rijksmonument. Het voormalig glasatelier alsmede het woonhuis zijn van algemeen belang vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarde.
Dit o.a.
 - vanwege de typologie van een zelfstandig functionerend werkatelier voor glas-in-loodramen van 1877 -1972
- als herinnering aan een (min of meer) industriële productie van 19` eeuws en vroeg twintigste eeuwse gebrandschilderde glas-in-loodramen voor binnenen buitenland met meerdere werknemers en een opdeling van taken en specialismen.
- als herinnering aan de werk- en woonomgeving van landelijk bekende kunstenaars/glazeniers als Frans Nicolas, Frans Nicolas jr., Joep Nicolas en Max Weiss
- als herinnering aan de samenwerking tussen Frans Nicolas en de landelijke bekende architect Cuypers
- als herinnering aan het opleidingsbedrijf voor nieuwe glazeniers
- als herinnering aan de vervaardigde glasramen in de periode van 1877 - 1972 waaronder bv. Charles Eyck en G. Mesterom
- als herinnering aan de samenwerking en vriendschap van Joep Nicolas met de landelijk bekende kunstenaar Gisèle D’Ailly - Van Waterschoot van der Gracht
- Als herinnering aan Roermond als één van de drie belangrijkste centra van glasschilderkunst in de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland (naast Utrecht en Delft)
- vanwege de zeldzaamheid van de typologie van en woon- en werkatelier voor de vervaardiging van glas-in-loodramen uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

 De betekenis van dit rijksmonument voor het bestand aan rijksmonumenten als geheel neemt evident toe; dit heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doen besluiten dit voormalig glasatelier als rijksmonument aan te merken.