donderdag 14 september 2017

zondag 17 september: Janneke van Tuyl en Babs van Bree: Madame Butterfly, treden op in de galerie.

Van harte welkom naar hun improvisaties te luisteren en te genieten van de mooie nieuwe glaskunst van de Italiaanse glaskunstenaar Giuliano Gaigher en Jane-Sylvie van den Bosch uit Wallonië.
Ook Dick laat ons altijd weer verrassen met zijn werken.
Opening en optreden zondagmiddag 17 september om 15.30 uur

donderdag 7 september 2017

atelier is Rijksmonument

Voormalig​ ​glasatelier​ ​van​ ​de​ ​Fa.Nicolas​ ​is​ ​vanaf​ ​heden​ ​een​ ​Rijksmonument

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te weten het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten het glasatelier, gelegen aan de Wilhelminasingel, en verbonden aan het woonhuis van de Fam. Nicolas aan de St. Jansstraat in Roermond te beschermen en het hele complex aan te merken als Rijksmonument. Het voormalig glasatelier alsmede het woonhuis zijn van algemeen belang vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarde.
Dit o.a.
 - vanwege de typologie van een zelfstandig functionerend werkatelier voor glas-in-loodramen van 1877 -1972
- als herinnering aan een (min of meer) industriële productie van 19` eeuws en vroeg twintigste eeuwse gebrandschilderde glas-in-loodramen voor binnenen buitenland met meerdere werknemers en een opdeling van taken en specialismen.
- als herinnering aan de werk- en woonomgeving van landelijk bekende kunstenaars/glazeniers als Frans Nicolas, Frans Nicolas jr., Joep Nicolas en Max Weiss
- als herinnering aan de samenwerking tussen Frans Nicolas en de landelijke bekende architect Cuypers
- als herinnering aan het opleidingsbedrijf voor nieuwe glazeniers
- als herinnering aan de vervaardigde glasramen in de periode van 1877 - 1972 waaronder bv. Charles Eyck en G. Mesterom
- als herinnering aan de samenwerking en vriendschap van Joep Nicolas met de landelijk bekende kunstenaar Gisèle D’Ailly - Van Waterschoot van der Gracht
- Als herinnering aan Roermond als één van de drie belangrijkste centra van glasschilderkunst in de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland (naast Utrecht en Delft)
- vanwege de zeldzaamheid van de typologie van en woon- en werkatelier voor de vervaardiging van glas-in-loodramen uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

 De betekenis van dit rijksmonument voor het bestand aan rijksmonumenten als geheel neemt evident toe; dit heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doen besluiten dit voormalig glasatelier als rijksmonument aan te merken.

Monumentendag 2017

Zaterdag 9 september is het weer de landelijke Monumentendag en zijn veel monumenten gratis toegangkelijk. Het is een van de mooiste dagen en de stad Roermond is dan ook weer op zijn best.
Het publiek komt uit het hele land maar ook de Roermondenaren zelf gaan graag een kijkje nemen op locatie's waar je niet zo gauw binnen komt.
Voor het hele programma kijk je op openmonumentendag.nl


Sinds 1986 stellen wij het atelier speciaal open voor Monumentendag.
Vanaf 1877 tot aan 1972 was het een glasatelier voor gebrandschilderde glas-in-loodramen van de Fam. Nicolas.   Sinds 1979 werkt beeldhouwer Dick van Wijk hier en op de bovenste etage is Galerie Mariska Dirkx gevestigd. Zij toont eigentijdse glaskunst van europese kunstenaars.

Het atelier heeft sinds kort de status van Rijksmonument gekregen.
Mede dankzij  de geweldige inspanning en vasthoudendheid van dhr. Willem Cartigny uit Utrecht is het pand voor de toekomst beschermd vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarde.

Momenteel wordt er een belangrijk onderzoek gedaan naar de originele kartons uit atelier Nicolas.
Deze worden gedigitaliseerd door het SHCL in Maastricht
Het archief van het glazeniersbedrijf Nicolas bestaat voornamelijk uit zo'n 10.000 ontwerptekeningen van glas-in-loodramen op ware grootte, zogenoemde kartons. Die kartons – soms wel 2 bij 8 meter groot – zijn erg kwetsbaar en moeilijk te hanteren. Het doel van het project is om deze unieke stukken te beschermen tegen verdere schade en verval, en tegelijkertijd het archief beter toegankelijk te maken. Om dat eindresultaat te bereiken worden zowel 10% van de kartons als alle correspondentie over de ramen geconserveerd en gedigitaliseerd. Het project Nicolas gaat ongeveer twee jaar duren. Volg de voortgang bij het SHCL.

Het familiebedrijf van de Roermondse glazenier Joep Nicolas heeft tussen 1855 en 1968 duizenden kerkramen geproduceerd voor kerken in Nederland en de rest van de wereld, tot in de VS, Afrika en Indonesië. Samen met de administratie, correspondentie en tekeningen op kleine schaal, vormen de ontwerptekeningen een erfgoed dat in Nederland zijn weerga niet kent en zelfs op Europees niveau zeldzaam is. Het archief wordt dan ook gezien als een belangrijke bron voor de geschiedenis van kunst, kerk en samenleving.
Dirk van de Leemput, afdelingshoofd archieven van het Sociaal Historisch Centrum in Maastricht zal zaterdagmiddag vanf 13 - 17 uur aanwezig zijn in het voormalig glasatelier van de Fam. Nicolas en Max Weiss in Roermond en toont enkele originele cartons waarbij hij utleg geeft over deze unieke ontwerptekeningen.

einde van de zomer en toasten op deze mooie tafel van Dick


sublieme gravures in dit object van Dyszkiewicz

dit schitterende glasobject heeft een mooie bestemming gekregen

zomerse tuin met mooi beeld van Dick

We hebben genoten van een heerlijke zomer en hebben veel prachtige tuinen gezien.
Bijschrift toevoegen
Het was een verrassing dit mooie beeld van Dick terug te zien in zo'n schitterende omgeving.