première filmanimatie ʻRegained Historyʼ

uitnodiging première
filmanimatie
ʻRegained Historyʼ
Zondag 23/09/2012 - 15.00 u
9e Biënnale Roermond
geopend t/m 30 september 2012
Atrium Kruisgangen Karthuizerklooster
Swalmenstraat 100 Roermond (NL)

Jan Doms ontwierp en construeerde ʻSerdica Triangleʼ voor de 9e Biënnale Roermond in de
tuin van de kruisgangen van het Karthuizer-klooster in Roermond.
Deze glassculptuur ontleent haar driehoekige vorm aan het project dat hij deze zomer samen
met de architect Olga Doreva vervaardigde, op uitnodiging van het Water Tower Art Fest 2012,in Serdica Basement (ROCA-gebouw), in het centrum van Sofia Bulgarije.
In deze annex van het Nationaal Historisch Museum liggen opgegraven resten van de
Romeinse stad Serdica, waar het latere Sofia op gebouwd is. Het is een deel van de
stadsmuuur met een driehoekige fortificatie, een vorm die zelden voorkomt bij de Romeinse
architectuur en stedenbouw. Van de op- en afbouw van deze archi-installatie
in glas is door Aspa Petrov een korte doch treffende filmanimatie gemaakt op basis het
beeldmateriaal van Jan Doms en Olga Doreva. Wij nodigen u van harte uit om deze film met
ons ten doop te houden in de kruisgangen van dit unieke klooster dat deze maand het decor
vormt voor meer dan 100 (glas)kunstwerken.Galerie Mariska Dirkx, Galerie Young Culture en
Galerie High Culture organiseren samen deze bijzondere tweejaarlijkse tentoonstelling.
entree 2 euro pp

Jan Doms designed and constructed ʻSerdica Triangleʼ as part of the 9th edition of Biennial Roermond in the garden of the cloisters of the Carthusian Monastery Roermond.
This sculpture made out of glass derives its triangle shape from the project which he created this summer in collaboration with architect Olga Doreva, invited by the Water Tower Art Fest 2012, in Serdica Basement (ROCA building), in the city center of Sofia Bulgaria. In this annex of the National History Museum are the remains of the ancient Roman city on which nowadays Sofia is built.
It is a part of the town-wall and a triangle fortification. A shape which you very rarely find in Roman architecture and city planning. Aspa Petrov created a short but striking animation film about the building process of this remarkable archi-installation of glass. The film is based on the images taken by Jan Doms and Olga Doreva. We invite you kindly to join us at the first introduction of the film animation ʻRegained Historyʼ in the cloisters of this beautiful Monastery. You can also visit the exhibition. Mariska Dirkx Gallery, Young Culture Gallery and High Culture Gallery are the organizers of this extraordinary biennial.
euro 2,-- entrance fee

Populaire posts van deze blog

op bezoek bij Beppie Wong - Willems

Dick van Wijk, 79, weet van geen ophouden.